חשוב לנו לומר לכם אנחנו לוקחים מאוד ברצינות את הנושא שינוע המוצרים שלנו.
השינוע נעשה ברכב מקורר ושליח חייכן
פרי גנך פלוגות 1 אשקלון, 87144 1-700-500-414
4.5