מגש פירות ירושלים

משלוח מגש פירות ירושלים אל מול מאפים מרובי סוכר וגם מרובי שומן, בלחץ של צוות העובדים אשר מטפלים בבריאות שלהם. אין פירות מכבידים על מערכת עיכול וגם נותנים בידיהם כי יוענק עבורם משנה מרץ בישיבה שלהם.