חשוב לנו לומר לכם אנחנו לוקחים מאוד ברצינות את הנושא שינוע המוצרים שלנו.
השינוע נעשה ברכב מקורר ושליח חייכן